Ambassade van België in Rwanda
Home Ontwikkelingssamenwerking

Ontwikkelingssamenwerking

België spant zich in voor een wereld zonder armoede, in vrede en veiligheid, en streeft naar ontplooiingskansen voor elk individu. Zo sluiten we ons aan bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om te komen tot een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardige wereld. Lees meer over de Belgische Ontwikkelingssamenwerking op www.dg-d.be.

 
Samenwerkingsprogramma

Rwanda is sinds zijn onafhankelijkheid in 1962 een partnerland van België en is de tweede grootste begunstigde van de Belgische directe Ontwikkelingssamenwerking. In mei 2011 werd een nieuw Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 2011-2014 ondertekend voor een bedrag van 160 miljoen euro. Lees meer...

 
Beurzen voor studenten en professionelen 2016-17

Graag delen wij u mee dat de Belgische universiteiten onlangs hun oproep tot beursaanvragen lanceerden voor het academiejaar 2016-17, gericht aan studenten en professionelen.

Er is VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Raad) die beurzen toekent in Vlaanderen, en ARES (Academie voor Onderzoek en Hoger Onderwijs) die beurzen aanbiedt voor internationale opleidingen en training programma’s.

Meer informatie hierover kan gevonden worden op hun respectievelijke webpagina’s: ARES en VLIR.