Ambassade van België in Rwanda
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

  1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
  2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
  3. Welke documenten moet u voorleggen?
  4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
  5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
  6. Medisch attest - Erkende artsen
  7. Contact

  

Aankondiging - Visum :

De Belgische ambassade in Kigali wenst u eraan te herinneren dat visumaanvragen uitsluitend bij en door de ambassade worden verwerkt. Behalve onze dienstverlener ‘VFS Global’ is er is geen enkele derde partij (zoals een "visumaanvraagcentrum") aangesteld voor het verzamelen en / of verwerken van visumaanvragen. Elke persoon en / of entiteit die anders zou beweren, doet dit dus ter kwader trouw. De enige toepasselijke tarieven zijn beschikbaar op deze website.

Itangazo - Visa :

Ambasade y’u Bubiligi i Kigali iributsa abantu bose ko visa zigwa kandi zigatangwa gusa nayo ubwayo. Nta kindi kigo nka « visa application center » cyahawe uburenganzira bwo gukusanya cyangwa gukurikirana ibya visa uretse uwahawe uburenganzira ‘VFS Global’ Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Ibiciro byemewe biragaragara ku rubuga rwa interineti rwa ambassade.

 

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

NIEUW:

Vanaf dinsdag 15-01-2019 zal de Ambassade van België in Kigali werken met de externe dienstverlener ‘VFS Global’ voor het ontvangen van haar visumaanvragen. Voor een vlotte behandeling van uw visumaanvraag moet uw aanvraag vanaf die datum op het Visa Application Center van VFS worden ingediend. De contactgegevens van het VAC en alle nuttige informatie m.b.t. visumaanvragen kan u terugvinden op hun website: www.vfsglobal.com/belgium/Rwanda/.

Houders van diplomatieke- of dienstpaspoorten en familieleden van EU-burgers (echtgenoten/echtgenotes/kinderen) kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Belgische Ambassade indienen. Zij dienen eerst een visumaanvraagformulier in te vullen op de website https://visaonweb.diplomatie.be en vervolgens een afspraak te maken via deze link.

Voor alle andere consulaire diensten gelieve een afspraak te maken via  deze link. U kiest de gewenste dienstverlening en zal een bevestigingsmail ontvangen. De dienstverlening die u aanvraagt, moet overeenstemmen met uw werkelijke bedoeling. Zo niet zal de afspraak geannuleerd worden.

 
VISUMAANVRAGEN - OPGELET:

Visa kort verblijf - aanvragers uit de Kivu-provincies - DRC (minder dan 90 dagen)

Congolese onderdanen of residenten in de DRC kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij het VAC (Visa Application Center) indien ze hun residentie in een van de Kivu-provincies hebben en indien hun hoofdbestemming België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

Studenten - aanvragers uit de Kivu-provincies - DRC

Het VAC (Visa Application Center) kan visumaanvragen van studenten uit de Kivu-provincies aanvaarden indien ze een studiebeurs hebben die werd toegekend door de Belgische Staat in kader van haar ontwikkelingssamenwerking (DGD-attest), door Enabel of door een van de indirecte actoren van de DGD (CIUF-CUD, IOB, VLIR-UOS, ITG, KMMA-MRAC, KBIN-IRScNB). Indien uw studiebeurs niet door één van deze organisaties werd toegekend, gelieve u dan tot de Belgische Ambassade in Kinshasa te wenden.

 
OPENINGSUREN

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 11.00 u. voor het indienen van bijkomende documenten (onder gesloten omslag met vermelding van uw naam en dossiernummer)

Legalisaties (zonder afspraak):
Dinsdag van 15.30 - 16.30 u.: voorlegging documenten
Donderdag van 15.30 - 16.30 u.: afhaling documenten

Sluitingsdagen van de Ambassade

  
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee en de VFS-Global service fee dienen betaald te worden op het VAC (Visa Application Center).

De handling fee voor een visum kort verblijf (C) bedraagt 62.400 RWF, voor een visum lang verblijf (D) 187.200 RWF. De handling fee wordt nooit terugbetaald.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen, dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te zijn op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Voor meer informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) check de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.ibz.be.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

  
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

Opgelet: Vanaf 01-12-2018 zal van elke aanvrager van een D-visum die zes jaar of ouder is de vingerafdrukken (10 vingers) verplicht worden afgenomen. Personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, zijn uitgezonderd. Eveneens uitgezonderd is het diplomatiek en consulair personeel dat op post komt. Het betreft hier dus visa voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of geaffecteerd zijn bij een diplomatieke of consulaire missie in België of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die zijn zetel of een vertegenwoordiging in België heeft, evenals voor hun gezinsleden (partner en kinderen ten laste).

  
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag

De Belgische ambassades en consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan u met het referentienummer van uw dossier de stand van zaken van uw visumaanvraag opvolgen. Tel: +32.2.793.80.00 elke werkdag van 9u30 tot 12 u en van 13u30 tot 16u of via infodesk@ibz.fgov.be.

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische ambassade of consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
5. Schengenvertegenwoordiging

In Kigali vertegenwoordigt België 19 landen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen): Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Uitzonderingen:
Congolese onderdanen of residenten in de DRC kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij het VAC (Visa Application Center) indien ze hun residentie in een van de  Kivu-provincies hebben en indien hun hoofdbestemming België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

België vertegenwoordigt Luxemburg in Kigali voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
6. Medisch attest - Erkende artsen

Lijst van erkende dokters

  
7. Contact

Voor informatie betreffende uw visumaanvraag kan u VFS-Global contacteren - zie hun contacten op de website VFS-Global.

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via e-mail op Kigali.Visa@diplobel.fed.be.

Informatie over een visumdossier wordt slechts verstrekt indien u uw dossiernummer en paspoortnummer meedeelt.