Ambassade van België in Rwanda
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 

MEDEDELING
 

RWANDA

Sinds 19/04/2021 zijn niet-essentiële reizen van personen die hun hoofdverblijfplaats in Rwanda hebben terug toegelaten.

Personen die België binnenkomen moeten in het bezit zijn van het formulier Public Health Passenger Locator Form dat binnen de 48u voor aankomst in België moet worden ingevuld.

Voor meer informatie over specifieke maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor de andere Schengenlanden die door de Ambassade van België vertegenwoordigd worden, gelieve vooraf een akkoord te bekomen van de ambassade van het land in kwestie opdat de Belgische Ambassade uw aanvraag in ontvangst kan nemen.

Voor de volgende landen kan u een visum aanvragen zonder voorafgaand akkoord: België, Finland, Luxemburg, Nederland, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland.

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe opflakkeringen van COVID in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis. Vooraleer u reist informeer u over de geldende Covid-maatregelen in het land van uw bestemming ! Het is aan de visumaanvrager zich te informeren over de toegangsvoorwaarden en de sanitaire maatregelen in het land van bestemming vooraleer een visumaanvraag in te dienen.

 
KIVU - DEMOCRATISCHE REPUBLIEK CONGO

Voor personen met hun hoofdverblijfplaats in Kivu, RDC, zijn enkel essentiële reizen naar België toegelaten.

Personen die België binnenkomen moeten in het bezit zijn van het formulier Public Health Passenger Locator Form dat binnen de 48u voor aankomst in België moet worden ingevuld.

Voor meer informatie over specifieke maatregelen: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Voor de andere Schengenlanden die door de Ambassade van België vertegenwoordigd worden, gelieve vooraf een akkoord te bekomen van de ambassade van het land in kwestie opdat de Belgische Ambassade uw aanvraag in ontvangst kan nemen.

Voor de volgende landen kan u een visum aanvragen voor een essentiële reis zonder voorafgaand akkoord: België, Finland, Luxemburg, Malta, Nederland, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland.

Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat nieuwe opflakkeringen van COVID in het buitenland belangrijke gevolgen kunnen hebben voor hun reis. Vooraleer u reist informeer u over de geldende Covid-maatregelen in het land van uw bestemming ! Het is aan de visumaanvrager zich te informeren over de toegangsvoorwaarden en de sanitaire maatregelen in het land van bestemming vooraleer een visumaanvraag in te dienen.

 
Voor updates raadpleeg regelmatig onze website of de website van de Visa Application Center.

Wij danken u voor uw begrip.

 

 1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 6. Medisch attest - Erkende artsen
 7. Contact

  

Aankondiging - Visum:

De Belgische ambassade in Kigali wenst u eraan te herinneren dat visumaanvragen uitsluitend bij en door de ambassade worden verwerkt. Behalve onze dienstverlener ‘VFS Global’ is er is geen enkele derde partij (zoals een "visumaanvraagcentrum") aangesteld voor het verzamelen en / of verwerken van visumaanvragen. Elke persoon en / of entiteit die anders zou beweren, doet dit dus ter kwader trouw. De enige toepasselijke tarieven zijn beschikbaar op deze website.

Itangazo - Visa:

Ambasade y’u Bubiligi i Kigali iributsa abantu bose ko visa zigwa kandi zigatangwa gusa nayo ubwayo. Nta kindi kigo nka « visa application center » cyahawe uburenganzira bwo gukusanya cyangwa gukurikirana ibya visa uretse uwahawe uburenganzira ‘VFS Global’ Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Ibiciro byemewe biragaragara ku rubuga rwa interineti rwa ambassade.

 

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

Sedert 15-01-2019 werkt de Ambassade van België in Kigali met de externe dienstverlener ‘VFS Global’ voor het ontvangen van haar visumaanvragen. Voor een vlotte behandeling van uw visumaanvraag moet uw aanvraag op het Visa Application Center van VFS worden ingediend. De contactgegevens van het VAC en alle nuttige informatie m.b.t. visumaanvragen kan u terugvinden op hun website: www.vfsglobal.com/belgium/Rwanda/.

Houders van diplomatieke- of dienstpaspoorten, familieleden van EU-burgers en aanvragers voor humanitaire visa kunnen hun visumaanvraag rechtstreeks bij de Belgische Ambassade indienen. Zij dienen eerst een visumaanvraagformulier in te vullen op de website https://visaonweb.diplomatie.be en vervolgens een afspraak te vragen met een e-mail aan kigali.visa@diplobel.fed.be.

 
Ontvankelijkheid van een Schengenvisumaanvraag

Een aanvraag is ontvankelijk zodra aan de volgende formele ontvankelijkheidscriteria is voldaan:

 1. De aanvraag werd ten minste 15 kalenderdagen voor het voorziene vertrek ingediend (te noteren dat een aanvraag al vanaf 6 maanden voor het voorziene vertrek kan worden ingediend);
 2. 1 ingevuld en ondertekend visumformulier;
 3. Geldig reisdocument;
 4. 1 foto;
 5. Betaalde visumleges;
 6. Indien van toepassing, afname biometrische gegevens. 

Wat betreft voor te leggen ondersteunende documenten per type visum, gelieve de betreffende informatiefiche op onze of de VFS-website te raadplegen.

 
VISUMAANVRAGERS - OPGELET:

Visa kort verblijf - aanvragers uit de Kivu-provincies - DRC (minder dan 90 dagen):

Congolese onderdanen of residenten in de DRC kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij het VAC (Visa Application Center) indien ze hun residentie in een van de Kivu-provincies hebben en indien hun hoofdbestemming België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

Visa kort verblijf - verplichte voorafgaande consultatie voor onderdanen van bepaalde derde landen:

Vraag uw visum aan tussen de 180ste en 15de dag voor uw voorziene vertrek.
Sommige Schengenlanden vragen om vooraf geconsulteerd te worden voor visumaanvragen ingediend bij andere Schengenlanden door onderdanen van bepaalde derde landen. Deze consultatie kan tot 7 kalenderdagen duren. Momenteel is de consultatie verplicht voor de landen van volgende lijst.

 
OPENINGSUREN

Maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 11.00 u. voor het indienen van bijkomende documenten (onder gesloten omslag met vermelding van uw naam en dossiernummer)

Legalisaties (zonder afspraak):
Dinsdag van 8u - 10u30: voorlegging documenten
Donderdag van 8u - 10u30: afhaling documenten

Sluitingsdagen van de Ambassade

  
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee en de VFS-Global service fee dienen betaald te worden op het VAC (Visa Application Center).

De handling fee voor een visum kort verblijf (C) bedraagt:
104.000 RWF (80€)
Kinderen 6-12 jaar: 52.000 RWF (40€)
Kinderen 0-6 jaar: gratis
Familieleden EU-onderdanen: gratis

De handling fee voor een visum lang verblijf (D) bedraagt 234000 RWF. De handling fee wordt nooit terugbetaald.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen, dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te zijn op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Voor meer informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) check de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.ibz.be.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

  
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

Opgelet: Vanaf 01-12-2018 zal van elke aanvrager van een D-visum die zes jaar of ouder is de vingerafdrukken (10 vingers) verplicht worden afgenomen. Personen bij wie het nemen van vingerafdrukken fysiek onmogelijk is, zijn uitgezonderd. Eveneens uitgezonderd is het diplomatiek en consulair personeel dat op post komt. Het betreft hier dus visa voor houders van een diplomatiek of dienstpaspoort die geaccrediteerd of geaffecteerd zijn bij een diplomatieke of consulaire missie in België of die een functie uitoefenen bij een internationale organisatie die zijn zetel of een vertegenwoordiging in België heeft, evenals voor hun gezinsleden (partner en kinderen ten laste).

  
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag

De Belgische ambassades en consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan u met het referentienummer van uw dossier de stand van zaken van uw visumaanvraag opvolgen. Tel: +32.2.793.80.00 elke werkdag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 16u of via infodesk@ibz.fgov.be.

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische ambassade of consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
5. Schengenvertegenwoordiging

In Kigali vertegenwoordigt België 20 landen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen): Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Uitzonderingen:
Congolese onderdanen of residenten in de DRC kunnen hun aanvraag voor een Schengenvisum indienen bij het VAC (Visa Application Center) indien ze hun residentie in een van de Kivu-provincies hebben en indien hun hoofdbestemming België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

België vertegenwoordigt Luxemburg in Kigali voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).

  
6. Medisch attest - Erkende artsen

Lijst van erkende dokters

  
7. Contact

Voor informatie betreffende uw visumaanvraag kan u VFS-Global contacteren - zie hun contacten op de website VFS-Global.

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via e-mail op Kigali.Visa@diplobel.fed.be.

Informatie over een visumdossier wordt slechts verstrekt indien u uw dossiernummer en paspoortnummer meedeelt. 

 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag