Ambassade van België in Rwanda
Home Naar België komen Visum voor België

Visum voor België

 1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?
 2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?
 3. Welke documenten moet u voorleggen?
 4. Hoe volgt u de stand van uw dossier op?
 5. Schengenvertegenwoordiging voor visa
 6. Medisch attest - Erkende artsen
 7. Contact

  

Aankondiging - Visum :

De Belgische ambassade in Kigali wenst u eraan te herinneren dat visumaanvragen uitsluitend bij en door de ambassade worden verwerkt. Er is geen derde partij (zoals een "visumaanvraagcentrum") aangesteld voor het verzamelen en / of verwerken van visumaanvragen. Elke persoon en / of entiteit die anders zou beweren, doet dit dus ter kwader trouw. De enige toepasselijke tarieven zijn beschikbaar op deze website.

Itangazo - Visa :

Ambasade y’u Bubiligi i Kigali iributsa abantu bose ko visa zigwa kandi zigatangwa gusa nayo ubwayo. Nta wundi muntu wo hanze wahawe uburenganzira, cyangwa urwego bwo gukusanya cyangwa kwiga amadosiye asaba visa. Umuntu uwo ariwe wese uzabikora azaba akoze amakosa. Ibiciro byemewe biragaragara ku rubuga rwa interineti rwa ambassade.

 

1. Waar, wanneer en hoe kunt u uw visumaanvraag indienen?

NIEUW:
Vanaf maandag 19 maart 2018 zal de Ambassade van België in Kigali werken met een afsprakensysteem voor alle visumaanvragen en de meeste van haar consulaire diensten via het E-appointmentsysteem. Indien u een visum wenst aan te vragen, moet u vanaf die datum ook het visumformulier elektronisch invullen via het Visa-On-Web-systeem.

PROCEDURE:
U maakt een afspraak via deze website en kiest de nodige dienstverlening. U zult een bevestigingsmail ontvangen. De dienstverlening die u aanvraagt moet overeenkomen met uw werkelijke bedoeling. Zo niet zal de afspraak geannuleerd worden.

Indien u een afspraak wil maken om een visumdossier in te dienen moet u eerst het visumformulier online invullen via https://visaonweb.diplomatie.be. Daarna maakt u een afspraak via het E-appointmentsysteem. Op de dag van uw afspraak biedt u zich 15 minuten voor uw afspraak persoonlijk aan op de visumdienst van de Ambassade om uw visumaanvraag in te dienen.

VISUMAANVRAGEN - OPGELET:
Visum voor medische redenen:
De Belgische Ambassade in Kigali aanvaardt enkel visumaanvragen voor medische redenen indien het land van bestemming België of Luxemburg is, tenzij er uitdrukkelijk vooraf toestemming werd gegeven aan onze diensten door de ambassade van het vertegenwoordigde land.

Visa kort verblijf - aanvragers uit de Kivu-provincies - DRC (minder dan 90 dagen)
Voor wat betreft Congo aanvaardt de Belgische Ambassade in Kigali enkel visumaanvragen kort verblijf van Congolese onderdanen of residenten indien ze hun residentie in een van beide Kivu-provincies hebben en indien hun hoofdbestemming België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

Studenten - aanvragers uit de Kivu-provincies - DRC
De Belgische Ambassade in Kigali aanvaard enkel visumaanvragen van studenten uit de Kivu-provincies indien ze een studiebeurs hebben die werd toegekend door de Belgische Staat in kader van haar ontwikkelingssamenwerking (DGD-attest) of door Enabel.

VISA-ON-WEB
Indien u een visum wil aanvragen moet u vanaf maandag 19 maart 2018 het visumformulier elektronisch invullen via het VISA-ON-WEB-systeem.

Hoe werkt Visa-On-Web?

 1. Ga naar de volgende website: https://visaonweb.diplomatie.be
 2. Maak een gebruikersaccount aan door alle velden te vervolledigen (voornaam, naam, e-mail), kies een taal, klik op het vakje ‘ik ben geen robot’ en volg de instructies.

Lees verder...

Opgelet: nadat u het aanvraagformulier online hebt ingevuld, is het nog steeds noodzakelijk dat u zich persoonlijk aanbiedt op de Ambassade op de dag van uw afspraak om uw visumaanvraag in te dienen met de nodige documenten.

Op de dag van uw afspraak brengt u volgende documenten mee:

 • Het afgedrukte visumaanvraagformulier;
 • Het betalingsbewijs van de handling fee;
 • Een volledig dossier volgens de voorwaarden die u kunt vinden op deze site.

Openingsuren:

Maandag tot en met vrijdag voor nieuwe visumaanvragen (enkel op afspraak via deze website).

Maandag tot en met donderdag van 14u30 tot 15u30 en vrijdag van 11u00 tot 12u00 voor bijkomende informatie (afhalen visum, bijvoegen van documenten onder gesloten omslag met vermelding naam en dossiernummer).

Woensdag 08u00 tot 10u00: afhalen weigeringsbeslissingen en originele documenten.

Legalisaties (zonder afspraak):
Dinsdag van 15u30 - 16u30: voorlegging documenten
Donderdag van 15u30 - 16u30: afhaling documenten

Sluitingsdagen van de Ambassade

  
2. Hoeveel bedraagt de handling fee (kost voor de behandeling van uw visumaanvraag)?

De handling fee wordt betaald bij de I&M-bank. Het te betalen bedrag en de bankgegevens vindt u terug op de confirmatiemail van uw afspraak. Het ontvangstbewijs van de bank brengt u mee op de dag van uw afspraak.

De handling fee voor een visum kort verblijf (C) bedraagt 63.600 RWF, voor een visum lang verblijf (D) 190.800 RWF. De handling fee wordt nooit terugbetaald.

Voor de verwerking van bepaalde visa D aanvragen wordt er een supplementaire bijdrage gevraagd. In dit geval zal u het bewijs van betaling van deze supplementaire bijdrage moeten toevoegen aan uw visumaanvraag. Als u op het moment van het indienen van de visumaanvraag het bewijs van betaling niet kan voorleggen, dan zal uw aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd.

Houd er rekening mee dat de handling fee betaald dient te zijn op het moment van de visumaanvraag. Als de aanvrager vrijgesteld is van het betalen van de handling fee houdt dit niet in dat hij of zij automatisch vrijgesteld is van het betalen van de supplementaire bijdrage. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij u graag door naar de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

  
3. Welke documenten moet u voorleggen?

Visum kort verblijf (= max. 90 dagen)

Voor meer informatie over visa (verschillende soorten visa, welke documenten vereist zijn, voorwaarden, uitzonderingen, behandelingstermijnen, enz.) check de website van de FOD Binnenlandse Zaken - Dienst Vreemdelingenzaken: www.dofi.ibz.be.

 
Biometrie - Visa Information System (VIS)

Alle Schengenvisumaanvragers zullen zich persoonlijk moeten aanbieden, behalve kinderen jonger dan 12 jaar, om hun 10 vingerafdrukken en hun foto te laten nemen. Deze gegevens worden 5 jaar bijgehouden in het VIS. De procedure van het afnemen van de vingerafdrukken duurt slechts enkele minuten en identificeert u met zekerheid als de enige houder van het visum. Ze beschermt u tegen vervalsing of misbruik van uw identiteit (bijvoorbeeld als uw paspoort wordt gestolen) en ze stelt u in staat sneller de grenzen te overschrijden. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Europese Unie.

  
Visum lang verblijf (= meer dan 90 dagen)

Zie Dienst Vreemdelingenzaken.

De afname van biometrie (vingerafdrukken en foto) voor visumaanvragen van studenten is verplicht.

Er zijn 2 categorieën studenten die geen biometrische gegevens moeten laten afnemen:

 • studenten met een beurs van de Belgische staat
 • studenten die deelnemen aan een uitwisselingsprogramma of gebruik maken van interuniversitaire mobiliteit  

  
4. Opvolgen van de stand van uw visumaanvraag

De Belgische Ambassades en Consulaten-generaal moeten in bepaalde gevallen de visumaanvragen voor beslissing voorleggen aan de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de enige bevoegde instantie voor wat betreft de binnenkomst, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen van het Belgisch grondgebied.

Wanneer het dossier voorgelegd wordt aan de Dienst Vreemdelingenzaken, kan u met het referentienummer van uw dossier de stand van zaken van uw visumaanvraag opvolgen. Tel: +32.2.793.80.00 elke werkdag van 9u30 tot 12 u en van 13u30 tot 16u of via infodesk@ibz.fgov.be.

U kunt bovendien op basis van dit nummer de stand van zaken van uw visumaanvraag controleren op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

De Belgische Ambassade of Consulaat-generaal zal u in elk geval persoonlijk informeren over de beslissing die genomen werd over uw visumaanvraag.

  
5. Schengenvertegenwoordiging

In Kigali vertegenwoordigt België 19 landen voor de behandeling van visumaanvragen kort verblijf (max. 90 dagen): Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal, Oostenrijk, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden en Zwitserland.

Uitzonderingen:
Wij aanvaarden visumaanvragen kort verblijf (minder dan 90 dagen) van residenten en Congolese onderdanen uit beide Kivu-provincies als hun hoofdbestemming België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland of Zweden is. Voor andere bestemmingen en Congolese residenten die niet in Kivu wonen, gelieve de bevoegde Ambassade in Kinshasa te contacteren.

België vertegenwoordigt Luxemburg in Kigali voor de behandeling van visumaanvragen lang verblijf (meer dan 90 dagen).  

  
6. Medisch attest - Erkende artsen

Lijst van erkende dokters

  
7. Contact

Indien u nog vragen zou hebben, kunt u ons contacteren via e-mail op Kigali.Visa@diplobel.fed.be of kunt u ons van maandag tot donderdag tussen 15u30 en 16u30 bellen naar +250 788 380 701.

Informatie over een visumdossier wordt slechts verstrekt indien u uw dossiernummer en paspoortnummer meedeelt.