Legalisatie van documenten

Op deze pagina vindt u alle informatie over hoe u een document kunt legaliseren.

  1. Laatst bijgewerkt op

De ambassade is enkel open op afspraak. Gelieve een email door te sturen naar kigali@diplobel.fed.be:

  • met de reden van uw verzoek en
  • een kopie van het document te legaliseren.

Gelieve ook onderstaand bijgevoegd document te willen invullen vóór uw afspraak.


eLegalisatie

Vanaf 2 november 2020 werkt de Ambassade van België in Kigali met het eLegalisation-programma.

Rwandese documenten bestemd voor België worden elektronisch gelegaliseerd, er komen geen stickers meer op papieren documenten.

De link naar het gelegaliseerde document wordt rechtstreeks naar de aanvrager gemaild en de aanvrager ontvangt ook een ontvangstbewijs om te bewaren. In de e-mail en op de het bewijs zal een dossiernummer en een uitgiftedatum (bekend als de "sluitingsdatum") worden vermeld.

De elektronische legalisatie kan worden ingezien en gedownload via de website LegalWeb met vermelding van het dossiernummer EN de datum van afgifte (sluitingsdatum op de het bewijs).

Het originele document en een kopie van het ontvangstbewijs dienen te worden gestuurd naar de instantie waarvoor de legalisatie wordt aangevraagd.


Algemene informatie

Een document dat in het ene land officieel en legaal is, is dat niet automatisch in het andere. Veel documenten moet u daarom eerst laten legaliseren, om ze over de grens te kunnen gebruiken.

De legalisatie slaat op de controle van de oorsprong van een document. Legalisatie is een officiële bevestiging dat de handtekening van de ambtenaar die een document ondertekende, of het zegel of de stempel op het document, echt is.

Niet enkel de handtekening van degene die het stuk afgaf wordt gelegaliseerd maar bij uitbreiding wordt ook de handtekening van een legaliserend ambtenaar gelegaliseerd. Elke handtekening, elk zegel of elke stempel wordt gelegaliseerd door diegene die daarvoor bevoegd is en die de handtekening, het zegel of de stempel kent. Dit verklaart waarom vaak verscheidene legalisaties - in een welbepaalde volgorde - nodig zijn.

Een land kan aangesloten zijn bij een legalisatieverdrag dat afspraken bevat over hoe landen elkaars officiële documenten accepteren. Een groot aantal landen is aangesloten bij het “Apostilleverdag” van Den Haag van 5 oktober 1961. Er is dan maar 1 legalisatie nodig door middel van een apostillestempel.

Vragen en antwoorden over legalisatie van documenten

Voor de legalisatie vanuit het buitenland kunt u ook steeds de website raadplegen van onze vertegenwoordiging ter plaatse: Belgische ambassades en consulaten in het buitenland.

Om uw vraag te verfijnen, kunt u ook de Zoekcriteria gebruiken.